Category: Misunderstanding, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸನಿದಪ


This slideshow requires JavaScript.

1891238_885950101437612_8639654272045059815_n

ಸಂಚಾರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೊಸವರುಷದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಜನವರಿ 4 ರಂದು ರಂಗಶಂಕರದಲ್ಲಿ ಕೆ.ವಿ.ಅಕ್ಷರ ಅವರ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದ “MISUNDERSTANDING”- ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸನಿದಪ’ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ.ಮದ್ಯಾನ್ಹ 3.30 ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 7.30 ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೂಡಿ.

10898060_4981485152252_3262326801040220786_n

 

Photography : V N Karthik

23 march kannada