ಗಜಾನನ. ಟಿ.ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಂಚಾರಿ ಚಿಣ್ಣರು ಜಾನಪದ ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಶಿಬಿರ ನಾಳೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೫ ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ! ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಚಾರಿ ಟೀಂ ರೆಡಿ!

Scamp-001

Advertisements