ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ  ರಂಗ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಘನತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು  ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ರಂಗಾಯಣದ ಕಲಾವಿದರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದೆ ‘ಸಂಚಾರಿ ಥಿಯೇಟರ್’.

sancahri world theatre day

 

 

Advertisements