28-08-2011

ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ

ಸಂಚಾರಿ ಥಿಯೇಟರ್  “ಕಮಲಮಣಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ” ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.

 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements