ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ’ಕಲ್ಯಾಣದ ದಿನಗಳು’ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದ ಪ್ರೊ.ಕಾ.ವೆಂ.ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.   ನವಕರ್ನಾಟಕ ಬಳಗ ಈ ನಾಟಕದ ವಾಚನವನ್ನು     ತಮ್ಮ ಆಪೀಸಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.. ನಾಟಕವಾಚನ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬರೇ ಓದುವುದು  ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೋರು ಹೊಡೆಸಿಬಿಡಬಹುದೆಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಲಾವಿದರು ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಓದುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು.  ಜೂನ್ ೧೧ ರಂದು ಈ ನಾಟಕದ ವಾಚ ನ  ನಾಟಕಕಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಸಕ್ತರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು.

ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಸುಚಿತ್ರಾ ಕಲಾಕೇಂದ್ರ ದ ಬಳಗದವರು ಸುಚಿತ್ರಾಕಲಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ೧೦ನೇ ಜುಲೈ, ೨೦೧೧, ಭಾನುವಾರದಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ನಾಟಕದ ವಾಚನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಚಾರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ನಾಟಕವಾಚನದ ಮರುಪ್ರದರ್ಶನವಾಯಿತು.

Advertisements