‘ಕಮಲಮಣಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ’ ಷೋ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ರಂಗಾಯಣ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಿ ಬಿ ಜೋಷಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ‘ಸಂಚಾರಿ ಥಿಯೇಟ್ರು’ ಕಮಲಮಣಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ನಡೆಸಿದ ಧಾರವಾಡ ಸುತ್ತಾಟ ಹೀಗಿತ್ತು..

Advertisements