ಸಮುದಾಯ ರಂಗತಂಡ ತನ್ನ ೩೫ ನೆಯ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.

ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಉತ್ಸಾಹಿ ಚಂದ್ರಕೀರ್ತಿ ತೆಗೆದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Advertisements